Mēs daram visu, lai Jūs iegādātos vislabākās kvalitātes preci!

Pie mums nemēdz būt novītušu vai vecu ziedu. Ja zieds neatbilst pieprasītajam standartam, mēs to vienkārši izmetam ārā. Mums ir svarīga mūsu reputācija. Kā arī mēs garantējam Jūsu sniegtajai informācijai pilnu konfidencialitāti, tā netiks nodota trešajām pusēm. Nepieciešamības gadījumā saņēmējs tiks informēts par Pasūtītāju tikai no atklātnes, kas tiks pievienota klāt pasūtījumam.

Mūsu darbā tiek izmantoti vienīgi svaiga un kvalitatīva prece. Taču gadījumā ja Pasūtītājam rodas pretenzijas, mēs obligāti tās izskatīsim, Pasūtītājam tikai jāsastāda rakstisks pieprasījums uz elektronisko pastu: info@leri.lv.

Katrs Klients mums ir tik svarīgs, ka mēs organizējam savu darbu tik kvalitatīvi, lai Jums rastos vēlme atgriezties pie mums atkal un atkal.