Lai adresāts saņemtu ziedus Rēzeknē tās pašas darba dienas laikā, lūdzam, pasūtījumu izdarīt savlaicīgi – līdz plkst. 15.00 un pirms pasūtījuma veikšanas sazināties pa telefonu.
Ja piegāde ir nepieciešama ārpus Rēzeknes pilsētas, no sākuma ir jāsazinās ar ziedu salonu, lai precizētu piegādes izmaksas.

Lietošanas noteikumi

Tehnisku iemeslu dēļ mājas lapā pasūtījumu veikt nav iespējams.
Lai veiktu pasūtījumu sazinieties pa tālruni +371 29 156 392

Veicot pasūtījumu SIA „L.E.R.I.” interneta tirdzniecības vietnē leri.lv, starp pircēju un SIA „L.E.R.I.” stājas spēkā distances līgums, ar ko iespējams iepazīties sadaļā – Noteikumi.

DISTANCES LĪGUMS

Distances līgums (turpmāk tekstā Līgums), kura saturu nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2002. gada 28.maija noteikumi Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts latviešu valodā starp:

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „L.E.R.I.”, reģ. nr. 42402004246, juridiskā adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 101, LV-4601, (turpmāk tekstā SIA „L.E.R.I.”), un

fizisku vai juridisku personu (turpmāk tekstā Klients), kas veic pirkumu SIA „ L.E.R.I” interneta tirdzniecības vietnē leri.lv (turpmāk tekstā E-veikals).

Klients, veicot pasūtījumu E-veikalā, apstiprina, ka ir iepazinies ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem:.

 1. E-veikals pieņem pasūtījumus visu diennakti 7 dienas nedēļā.
 2. Pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no plkst. 09.00 – 18.00 un tiek piegādāti nākamajā dienā.
 3. Lai Jūsu izvēlētos ziedus adresāts saņemtu Rēzeknē tās pašas darba dienas laikā, lūdzam, pasūtījumu izdarīt savlaicīgi – līdz plkst. 15.00 un pirms pasūtījuma veikšanas sazināties telefoniski – +371 28375583.
 4. Lai ziedu piegāde tiktu veikta brīvdienās, pasūtījums jāizdara līdz piektdienas 16.00.
 5. Ziedi ar kurjeru tiek piegādāti darba dienās no plkst. 09.00 – 19.00, Sestdienās un Svētdienās – no 11.00 – 18.00. Par ziedu piegādi citā laikā, lūdzam, vienoties individuāli, sazinoties telefoniski – +371 28375583.
 6. Ziedu piegāde Rēzeknē un Rēzeknes rajonā tiek veikta nākamajā dienā.
 7. Ja ziedu saņēmējs atrodas citās Latvijas pilsētās, kuras nav norādītas veikalā,  par ziedu piegādi jāvienojas individuāli, sazinoties ar Mums un precizējot piegādes izmaksas.
 8. Ja adresāts atrodas citā Latvijas pilsētā, tad pasūtījums jāizdara 2-3 dienas ātrāk, lai mēs varam nodrošināt Jūsu izvēlēto ziedu piegādi norādītajā datumā.
 9. Uz citām Latvijas pilsētām ziedu piegāde tiek veikta 2-3 darba dienu laikā no apmaksas brīža.
 10. Pēc pasūtījuma pieņemšanas apstrādei un izpildei, pasūtītājs nevar sūtījumu atteikt un saņemt iemaksāto summu atpakaļ.
 11. Pasūtījums tiek izpildīts tikai pēc apmaksas apstiprināšanas.
 12. Piegādes datums vai laiks var mainīties, ja nav norādīta precīza piegādes adrese, ja ziedu saņēmējs nav sastopams norādītajā adresē vai arī ir noteicis citu saņemšanas laiku vai vietu.
 13. Pircējam ir tiesības saņemt E-veikala piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli.
 14. E-veikals savus klientus apkalpos arī šādos svētkos: Valentīndienā, 8. Martā un Mātes dienā, bet, lai Jūsu ziedu piegāde tiktu nodrošināta minētajos svētkos, pasūtījumu, lūdzam, izdarīt savlaicīgi 3-5 dienas ātrāk. Pretējā gadījumā ziedi adresātu var sasniegt nākošajā daba dienā pēc svētkiem.
 15. Ja Jūsu izvēlētie ziedi, sezonas īpatnības vai kāda cita iemesla dēļ nav pieejami uz Jūsu norādīto piegādes datumu, tie tiek aizvietoti ar citiem ziediem, saglabājot pušķa vērtību. Cita veida kompensācijas nav paredzētas.
 16. Ja piegādes brīdī, norādītajā adresē, ziedu saņēmējs nav sastopams, vai norādīts nepareiz saņēmēja telefona numurs vai adresāts nav sazvanāms, tad ziedi tiks atstāti pie  adresāta kolēģiem darba vietā, pie kaimiņiem dzīves vietā.
 17. Klienta pienākums ir nekavējoties informēt SIA „L.E.R.I.”, ja pasūtījums nav saņemts norādītajā laikā.
 18. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ SIA „L.E.R.I.” veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem – Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.
 19. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).
 20. Ziedu saņēmējam ir tiesības konstatēt preces bojājumus vai kādas citas preces nepilnības kurjera klātbūtnē pie sūtījuma saņemšanas un uzreiz ziņot par to mums. Vēlāk nekādas pretenzijas netiek pieņemtas.
 21. Preces izskats var atšķirties no attēla.
 22. SIA „L.E.R.I.” apņemas izmantot Klienta norādīto personisko informāciju tikai pasūtījuma noformēšanai un piegādes veikšanai, kā arī grāmatvedībā. Klienta sniegtā informācija netiek izmantota cita veida datu apstrādē, kā arī netiek nodota trešajām personām komerciālos nolūkos.
 23. SIA „L.E.R.I.” patur tiesības vienpusīgi mainīt Līguma saturu, cenrādi, Preču piedāvājumu jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Izmaiņas stājas spēkā ar publicēšanas brīdi SIA „L.E.R.I.” interneta tirdzniecības vietnē leri.lv  Attiecībā uz Klientu spēkā ir pasūtījuma brīdī esošā informācija un cenas.
 24.  SIA „L.E.R.I.” aicina Klientus visus strīdus risināt sarunu ceļā.  Ja tas nav iespējams, strīdu risināšana notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 25.  Līgums stājas spēkā brīdī, kad Klients ir noformējis un apstiprinājis pasūtījumu saskaņā ar E-veikala sadaļas – Apmaksa un piegāde noteikumiem.

Līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.